کلید پریز

کلید و پریز ابزار کنترل جریان برق هستند.

کلید پریز هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.