محافط دیجیتال 6 خروجی

برای جلوگیری از صدمات ناشی از نوسانات برق و قطعی ناگهانی برق برای لوازم برقی و الکترونیکی حتما باید از محافظ برق استفاده نمود

محافط دیجیتال 6 خروجی هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.