سیم رابط

از سیم رابط در مکانهایی که محدودیت پریز برق وجود دارد استفاده میگردد و کلیه سیم رابطها دارای سیم و دو شاخه استاندارد و در متراژهای 1.8 تا 10 متر میباشد.

سیم رابط هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.

زیرشاخه ها

  • سیم رابط سه خانه

    سیم رابط سه خانه دارای سه خروجی بوده و دارای متراژهای متفاوت میباشد